Пореске олакшице

Информацију о олакшицама за запошљавање нових лица можете преузети овде.
Практични водич  за пореско ослобођење почетника у пословању можете преузети овде.

Путем портала еПорези привредници имају могућност да без накнаде поднесу пореске пријаве, а Пореска управа омогућила је и издавање електронских уверења о плаћеним обавезама без накнаде.

Увођењем електронских пријава унапређен је процес администрирања пореза. На сајту Пореске управе www.poreskauprava.gov.rs  могу се преузети видео и корисничка упутства о начину и поступку подношења пријава у електронском облику.

Постојећи и будући паушалци на порталу еПорези могу самостално да израчунају висину пореских обавеза у текућој години, а на сајту jpd.rs/kalkulator-poreza могу да добију индикативну процену пореских обавеза за наредне три године.

Укинута је обавеза подношења ППДГ-1 пореске пријаве приликом регистрације, а свим новорегистрованим паушалцима пореско решење биће испоручено електронским путем на порталу еПорези, у року од 48 сати од регистрације.

Пореска управа ради на развоју нових  е-сервиса преко којих ће пореским обвезницима бити олакшана комуникација са Пореском управим у циљу ефикаснијег и бржег остваривања њихових права  и  испуњавање пореских обавеза.

У 37 филијала Пореске управе формирани су посебни шалтери “Ваш порезник”, који поред “Контакт центра” представљају још један канал комуникације између пореских обвезника и Пореске управе. На шалтеру “Ваш порезник” грађани и порески обвезници у непосредном контакту са пореским службеницима могу добити различите информације у вези  са применом пореских закона, стручну помоћ при попуњавању пореских пријава, захтева и др. Ови шалтери су намењени свим грађанима и пореским обвезницима, а посебно онима који нису у могућности електронски да комуницирају са Пореском управом.

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.