Водич за поједине делатности

На овој страници можете пронаћи ажурирану радну верзију електронске Евиденције пословних лиценци .

Ажурирана Евиденције припремљена је у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и надлежним институцијама, у оквиру реформског програма Владе Републике Србије „Поједностављивање административних поступака и регулативе – е-ПАПИР, за период 2019-2021. године“ (у даљем тексту: е-ПАПИР). Ова Евиденција обухвата укупно 1310 административних поступака, који су идентификовани као пословне лиценце, одн. који представљају услов за обављање одређене пословне делатности. У складу са до сада оствареним резултатима програма е-ПАПИР, део поступака који су били укључени у радну верзију Евиденције је престао да постоји, део поступака је измењен, а у сарадњи са надлежним институцијама, у ажурирану Евиденцију уврштени су и поступци који нису били део радне верзије.

У оквиру ажуриране Евиденције, пословне лиценце разврстане су у 15 различитих области. Претрагу Евиденције могуће је вршити на два начина: избором жељене области на насловној (почетној) страни (након што курсор добије облик шаке) или избором одговарајућег листа (енг. sheet) у подножју насловне (почетне) стране. На насловној (почетној) страни Евиденције налази се и поље „Све пословне лиценце“, које пружа увид у све идентификоване пословне лиценце. Поред назива, Евиденција пружа и информације о издаваоцу, као и линк на којем се могу пронаћи основни подаци о административном поступку (општи подаци, правни основ, сврха и опис административног поступка, потребна документација, финансијски издаци и остали елементи административног поступка).

Aжурирана радна верзија електронске Евиденције пословних лиценци
Aжурирана радна верзија електронске Евиденције пословних лиценци

Ради даљег унапређења квалитета Евиденције, потребно нам је и ваше мишљење. Ваше коментаре и сугестије можете послати путем Портала предузетништва.

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.