Подршка почетку пословања

Програми подршке почетку пословања креирани су тако да пружају онима који почињу пословање различите врсте стручне и саветодавне помоћи које ће им тај подухват учинити лакшим.

Нефинансијска подршка (1 програм)

Програми нефинансијске подршке су комбинација саветодавних услуга, обука и менторинга.

Подршка расту и развоју

Програми подршке расту и развоју намењени су онима којима је потребна подршка за раст и развој предузећа која већ воде.

Унапређење пословања (0 програма)

Предлажемо да погледате програме коју су овде представљени: уколико су вам неопходни кредити за трајна обртна средства, одржавање текуће ликвидности или краткорочни кредит; уколико јесте или можете бити део ланца добављача мултинационалних компанија присутних у Србији или у иностранству; уколико сте заинтересовани за обуке и рад са менторима у циљу налажења најбољих решења за будуће пословање.

  • Тренутно нема активних програма у овој групи програма.

Извоз (0 програма)

Представљамо вам програме који су намењени потенцијалним и постојећим извозницима.

  • Тренутно нема активних програма у овој групи програма.

Пољопривреда (0 програма)

Пољопривредни произвођачи овде се могу информисати о актуелним подстицајима у пољопривреди.

  • Тренутно нема активних програма у овој групи програма.

Туризам (0 програма)

Представљамо вам програме из сфере туризма.

  • Тренутно нема активних програма у овој групи програма.

Подршка за иновације, дигитализацију и зелену економију

Програми намењени онима којима је потребна подршка за развој иновација, дигитализацију зелену економију.

Иновације (3 програма)

Влада Републике Србије стратешки је опредељена да, финансијски и нефинансијски, подстиче оснивање и развој иновативних компанија. Иновације у привреди подразумевају примену научних сазнања, техничких и технолошких знања и инвентивности на процес производње и нове производе. Привредна друштва, чији је производ заснован на знању и иновацијама, доприносе економском развоју и модернизацији Србије.

Дигитализација (0 програма)

Дигитализација је један од стратешких приоритета Владе Србије јер доноси бржи привредни и друштвени развој. Захваљујући дигитализацији у свим сферама друштва отварају се нове могућности за бољи и квалитетнији живот грађана. Дигитализација доноси и јефтиније услуге, доступније знање, а уједно подстиче креативност, иновације, инклузију и модернизацију друштава. Дигитализација такође представља прилику да се отворе нова радна места и да се спречи одлив мозгова. То је шанса за земље у развоју да ухвате корак са технолошки развијеним земљама и смање јаз у технологијама и начину пословања.

  • Тренутно нема активних програма у овој групи програма.

Остала подршка

 Остали програми подршке за МСПП

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.