Иновације

Влада Републике Србије стратешки је опредељена да, финансијски и нефинансијски, подстиче оснивање и развој иновативних компанија.

Иновације у привреди подразумевају примену научних сазнања, техничких и технолошких знања и инвентивности на процес производње и нове производе.

Привредна друштва, чији је производ заснован на знању и иновацијама, доприносе економском развоју и модернизацији Србије.

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.