Skip to main content
Програм је затворен

Програм подршке привредним друштвима за усвајање принципа пословања у међународним ланцима вредности у 2023.

Развојна агенција Србије расписала је јавни позив за учествовање у програму подршке привредним друштвима за усвајање принципа пословања у међународним ланцима вредности у 2023. години како би подржала креирање оквира за успостављање комерцијалних односа између мултинационалних компанија и домаћих привредних субјеката.

Циљ програма је остваривање боље интеграције страних улагача у локални економски систем, с једне стране, као и усвајање принципа пословања међународних ланаца вредности од стране локалних компанија.

Овим програмом подржава се финансирање оправданих трошкова насталих у спровођењу активности које су подржане у оквиру мера интервенција Подршка за унапређење конкурентности и дигитализације и Консултанстка подршка за унапређење пословних перформанси.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, или у периоду од четири месеца од објављивања јавног позива, односно до 29. априла 2024. године, у зависности од тога која од наведених околности наступи раније.

За реализацију овог програма опредељен је буџет у износу од 50.000.000 динара.

Бесповратна средства се могу доделити за финансирање оправданих трошкова везаних за реализацију најмање две пројектне активности, од којих једна мора бити „Спровођење евалуације пословних перформанси која претходи улиставању на референтне интерактивне платформе.

Расположива средства се уговором одобравају корисницима, доделом државне помоћи у укупном износу који не може бити већи од 7.000.000 динара.

Пријаве се подносе електронским путем на порталу Агенције, креирањем корисничког налога на линку.

Више информација о јавном позиву, начину споровођења програма и конкурсној документацији можете пронаћи овде.

Контакт особе: Мирјана Алексић – mirjana.aleksic@ras.gov.rs и Јелена Цвијановић – jelena.cvijanovic@ras.gov.rs