Skip to main content
Програм је активан

Српска фондација за предузетништво пружа подршку стартаповима

Српска фондација за предузетништво (СЕФ) спроводи програм подршке почетницима у пословању (стартаповима). Циљ је подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката, предузетника и регистрацију нових пољопривредних газдинстава.

Стартаповима се сматрају предузетници, правна лица и регистрована пољопривредна газдинства која послују краће од 24 месеца у тренутку подношења захтева за кредит код партнерске банке.

Програм се одвија у сарадњи са Привредном комором Србије и пословним банкама са којима Српска фондација за предузетништво има закључен уговор о сарадњи за овај програм.

Српска фондација за предузетништво (СЕФ) основана је са циљом побољшања приступа почетницима у пословању микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и регистрованим пољопривредницима одговарајућим финансијским производима, подстичући банке и друге финансијске институције да пружају финансијску и нефинансијску подршку.

Сви заинтересовани којима су потребна средства за почетак пословања и финансирање раних фаза развоја пословања могу да се обрате партнерским банкама где могу добити детаљније информације о програму и условима кредита.