Skip to main content
Програм је активан

Мере обука на радном месту за дугорочно незапослена лица 2024.

Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив за учешће у финансирању мере обука на радном месту за дугорочно незапослена лица уз субвенцију за запошљавање у 2024. години.

Мера обука на радном месту подразумева учешће у финансирању обуке незапосленог из категорије дугорочно незапослених лица, ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту код послодавца.

Мера је намењена послодавцима чије је место рада и обучавања у оквиру следећих филијала Националне службе:

 • Филијала Панчево (Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин, Опово);
 • Филијала Пожаревац (Пожаревац, Голубац, Мало Црниће, Жабари, Велико Градиште, Петровац, Кучево, Жагубица, Костолац);
 • Филијала Јагодина (Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац, Рековац) и
 • Филијала Прокупље (Прокупље, Блаце, Куршумлија, Житорађа).

За реализацију мере:

 1. Послодавцу се рефундирају средства на име учешћа у финансирању дела трошкова обуке, зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, а највише до 200.000 динара по полазнику
 2. Послодавцу, који је по завршетку обуке засновао радни однос са лицем, субвенционишу се средства на име исплате минималне зараде са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање у трајању од 6 месеци
 3. Незапосленом полазнику исплаћује:
 • месечну новчану помоћ у висини од 30.000 динара за пун фонд часова током трајања обуке;
 • средства за трошкове превоза;
 • средства за трошкове превоза за особу са инвалидитетом, као и за њеног пратиоца ако је потребан
 • накнаду за чување деце за самохраног родитеља са дететом/децом млађом од 7 година или незапосленог родитеља са дететом/децом чији супружник ради
 1. Национална служба за запошљавање врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.
 2. Запосленом након завршетка обуке се исплаћује накнада за чување деце за самохраног родитеља са дететом/децом млађом од 7 година или незапосленог родитеља са дететом/децом чији супружник ради у трајању од 2 месеца.

 Рок за пријаву је до утрошка средстава, најкасније до 31.12.2024. године, а рок за одлучивање по пријавама је 60 дана од дана подношења захтева.

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту рада и обучавања лица, непосредно, путем поште или електронским путем на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици филијала Националне службе у Панчеву, Пожаревцу, Јагодини и Прокупљу или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици филијала Националне службе у Панчеву, Пожаревцу, Јагодини и Прокупљу, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.