Skip to main content
Програм је активан

Субвенција зараде за дугорочно незапослене особе са инвалидитетом без радног искуства 2024.

У току је јавни позив за субвенцију зараде за дугорочно незапослене особе са инвалидитетом без радног искуства у 2024. години.

За бесповратна средства по јавном позиву могу да конкуришу  послодавци, привредни субјекти односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту.

Послодавац који на неодређено време запосли дугорочно незапослену особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа.

Субвенција зараде се одобрава у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, a остварује се према прописима о државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи.

Субвенција је намењена послодавцима са местом рада у оквиру следећих филијала Националне службе:

  • Филијала Панчево (Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово),
  • Филијала Пожаревац (Пожаревац, Голубац, Мало Црниће, Жабари, Велико Градиште, Петровац, Кучево, Жагубица и Костолац),
  • Филијала Јагодина (Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац и Рековац) и
  • Филијала Прокупље (Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа)

Рок за пријаву је до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2024. године.

Рок за одлучивање по пријавама је 30 дана од дана подношења захтева.

Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту рада или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици филијала Националне службе у Јагодини, Панчеву, Прокупљу и Пожаревцу или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици филијала Националне службе у Панчеву, Пожаревцу, Јагодини и Прокупљу, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs