Skip to main content
Програм је активан

Јавни позиви у оквиру Програма Гаранција за младе

Национална служба за запошљавање расписала јавне позиве за реализацију мера активне политике запошљавања у 2024. години, намењене незапосленим младим лицима, у оквиру Програма Гаранција за младе.

Реч је о програму чији је циљ олакшање транзиције младих на тржиште рада и подстицање њиховог запошљавања, и то кроз сарадњу различитих сектора и социјалних партнера. Програм Гаранција за младе подразумева да млади до 30 година старости добију квалитетну понуду за посао, наставак образовања или праксу у року од четири месеца од уласка у статус незапослености или напуштања, односно завршетка формалног образовања. 

Циљну групу лица која ће бити укључена у програм чиниће млади до 30 година старости који се на евиденцију незапослених пријављују почев од 01. јануара 2024. године, у три пилот филијале Националне службе за запошљавање, у Сремској Митровици, Нишу и Крушевцу.

Списак јавних позива: