Skip to main content
Програм је активан

Мере активног запошљавања дугорочно незапослених, младих, жена, особа са инвалидитетом и теже запошљивих група

Национална служба за запошљавање објавила јавне позиве за реализацију пакета мера у оквиру Програма Гаранција за младе – Пројекат „Имплементација иновативних мера активног запошљавања и приступа за повећање интеграције дугорочно незапослених, младих, жена, особа са инвалидитетом и теже запошљивих група на тржишту рада “ – ИПА 2020, који ће се спроводити у 3 филијале НСЗ – Ниш, Крушевац и Сремска Митровица

Пакет мера реализоваће се кроз јавне позиве: