Skip to main content
Програм је затворен

Иновациони ваучери 2023

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност  

ЦИЉНА ГРУПА: Микро, мала и средња привредна друштва, у већинском приватном власништву, којима су потребне услуге научноистраживачког сектора како би подигли ниво иновативности својих производа и постали конкурентнија на тржишту.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у форми ваучера, у износу од 60% од вредности услуге за коју се ангажује научноистраживачка организација (максимално до 800.000 динара по иновационом ваучеру).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Планирано је да јавни позив за подношење пријава буде отворен у новембру 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: До утрошка опредељених средстава

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 7 дана од подношења пријаве

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Накнадно ће бити утврђен тачан износ

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Иновационим ваучером се покрива 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара (не укључујући порез на додату вредност). Подносиоци пријава су у обавези да суфинансирају преостали износ укупних трошкова услуга.

Једном подносиоцу пријаве може бити одобрено више иновационих ваучера у укупном максималном износу до 2.400.000 динара (узимајући у обзир све претходно додељене ваучере).

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава микро, малим и средњим привредна друштва да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Иновациони ваучери могу да се користе за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за подносиоца пријаве, односно за решавање неког техничког/технолошког проблема које подносилац пријаве одреди. Подршка кроз иновациони ваучер може да се одобри за следеће услуге:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја производа);
 • Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења (за ове сврхе може се користити највише 20% вредности иновационог ваучера).

УСЛОВИ:

Подобни корисници иновационих ваучера су микро, мала и средња привредна друштва (према Закону о рачуноводству), у већинском приватном власништву (минимално 51% приватног власништва), регистрована у Србији у складу са тренутно важећим Законом о привредним друштвима.

Подобна привредна друштва која задовољавају критеријуме могу да се пријаве за иновационе ваучере како би покрила трошкове услуга које пружају научноистраживачке организације које спадају у једну од следећих категорија:

 • научноистраживачке организације из јавног сектора регистроване у Србији (минимум 51% директно или индиректно у државном власништву);
 • научноистраживачке организације акредитоване од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за научно-истраживачку делатност (укључујући и оне у приватном власништву). Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/.

Напомена: Фонд задржава право промене услова и карактеристика програма уколико се покаже да је то неопходно, а пре расписивања јавног позива за дати програм.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови и сет неопходне документације објављeни су на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/inovacioni-vauceri

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

ivauceri@inovacionifond.rs