Skip to main content
Програм је затворен

Јавни позив за другу фазу GovTech програма

Фонд за иновациону делатност расписао је јавни позив за реализацију друге фазе GovTech програма у којој се позивају привредна друштва и научноистраживачке организације да поднесу пријаве са јасно дефинисаним иновативним решењима за изабране изазове јавног сектора.

За реализацију овог програма обезбеђена су средства из буџета Републике Србије у укупном износу од 150.000.000 динара, док је максимални износ финансирања који Фонд може доделити по једном решењу:

до 14.000.000 динара (~120.000 евра) за развој новог решења које не постоји на тржишту, и

до 7.000.000 динара (~60.000 евра) за адаптацију постојећег решења потребама Јавног субјекта.

Јавни позив je отворен од 14. децембра 2023. године до 19. фебруара 2024. године до 12.00 часова.

Пријаве  се  достављају у електронској форми на српском језику путем Фондовог портала за пријављивање.

Пријаве се достављају у предефинисаним обрасцима, а комплетан сет неопходне документације је доступан на линку.

GovTech програм има за циљ да убрза дигиталну трансформацију јавног сектора и „отвори врата“ дисруптивним технологијама, као што су вештачка интелигенција, блокчејн, Интернет ствари, сензори, виртуелна реалност, 3D штампа, роботи, роботска аутоматизација процеса и на тај начин да подржи примену нових технологија у разним областима јавног сектора, као што су здравство, образовање, транспорт…