Skip to main content
Програм је активан

Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза у 2023.

Развојна агенција Србије расписала је јавни позив за учешће у програму подршке привредним друштвима за промоцију извоза у 2023. години како би подржала унапређење извозних потенцијала домаћих привредних друштава,  унапредила њихову конкурентност и постојеће производне капацитете.

Циљ подршке је  повећање прихода од извоза одабраних производних делатности, уравнотежење платног биланса и унапређење угледа Републике Србије у међународној пословној заједници, као и повећање пласмана домаћих производа на страним тржиштима.

Овим програмом су подржана привредна друштва која обављају производњу и/или прераду у оквиру следећих делатности:

 • производња прехрамбених производа (примарна пољопривредна производња, конзервисање свежег воћа, језграстог воћа или поврћа, меса, живине и рибљих производа замрзавањем, као и производња нарезаног и очишћеног воћа и кланице нису подржани овим Програмом);
 • производња пића (изузев минералне и остале флаширане воде);
 • производња металних производа, осим машина и уређаја (изузев производње оружја и муниције);
 • производња електричне опреме;
 • производња рачунара, електронских и оптичких производа;
 • производња непоменутих машина и непоменуте опреме;
 • производња моторних возила, приколица и полуприколица;
 • производња осталих саобраћајних средстава;
 • производња производа од гуме и пластика;
 • производња пестицида и хемикалија за пољопривреду
 • производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова;
 • производња детерџената, сапуна других средстава за чишћење, полирање, парфема и тоалетних препарата;
 • производња намештаја;
 • производња одевних предмета;
 • производња коже и предмета од коже

Пријаве за  учешће у програму се могу поднети најкасније до 27. марта 2024. године, електронским путем, креирањем корисничког налога на линку.

За реализацију овог програма опредељен је буџет у износу од 150.000.000 динара.

Расположива средства се уговором одобравају корисницима, доделом државне помоћи у укупном износу који не може бити већи од 10.000.000 динара.

Више информација о програму подршке за промоцију извоза у 2023. можете пронаћи овде.