Skip to main content
Програм је активан

EBRD: Саветодaвна подршка малим и средњим предузећима за даљи развој пословања

У току је јавни позив, финансиран од стране Европске банке за обнову и развој, за пружање саветодавне подршке малим и средњим предузећима да порасту, постигну успех и постану катализатори привреде на локалном и регионалном нивоу.

У оквиру програма Тим за подршку МСП обезбеђује стручну подршку домаћих консултаната и интернационалних саветника који могу да помогну у трансформисању предузећа свих величина из различитих привредних грана и унапређењу пословања.

Доступна је подршка предузећима из различитих индустрија: индустрије хране, трговине и дистрибуције, грађевинарства и инжењеринга, на подручју целе земље, у трајању четири до шест месеци.

Саветодавне услуге се пружају у следећим областима:

  • стратегија
  • маркетинг
  • организација
  • процеси
  • информационе и комуникационе технологије
  • инжењерска решења
  • управљање квалитетом
  • финансијски менаџмент
  • енергетска ефикасност и заштита животне средине

Да би могло да аплицира, предузеће треба да задовољи следеће критеријуме:

Величина: До 50 милиона евра годишњих прихода  или са укупном активом до 43 милиона евра. Уобичајен је рад са предузећима која имају мање од 250 запослених.

Власничка структура: Рад са приватним предузећима у већинском домаћем власништву

Зрелост: Рад са предузећима која постоје дуже од две године

Сектор: Рад са предузећима из скоро свих индустријских грана, осим предузећа из војне индустрије, дуванске индустрије, игара на срећу и пружаоца финансијских услуга.

Интегритет: Очекивања су да предузећа задовоље високе стандарде по питању интегритета. Није предвиђен рад са предузећима која су тренутно или су раније била у неком правном процесу који би могао да угрози имплементацију пројекта.

Рок за пријаву је 31.12.2027. године.

Најважнији документи и формулар за аплицирање предузећа доступни су на линку.