Skip to main content
Програм је затворен

Програм пружања услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2024. години

Развојна агенција Србије је расписала Јавни позив за учешће у „Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2024. години“, а који је саставни део програма РАС и Јапанске агенције за међународну сарадњу JICA „Оснаживање и даље успостављање услуге менторинга за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана“.

Циљ пројекта јесте унапређење пословног амбијента и подршка несметаном развоју ММСПП која послују у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме, прехрамбена индустрија, дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

Јавни позив је отворен до 26.априла, укупан буџет износи 8 милиона динара, док је крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване менторинг услуге 20. новембар 2024. године.

Право на учешће у програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

  • да су регистровани на територији Републике Србије пре 18. мартa године;
  • да обављају делатност у оквиру области једног од сектора прерађивачке индустрије и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике
  • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
  • да су у већинском приватном власништву.

Јавни позив, Упутство и обрасци за пријаву доступни су на сајту РАС, као и на интернет странама акредитованих развојних агенција (АРРА).

За све додатне информације заинтересовани се могу обратити и електронским путем на email mentoring4sektora2024@ras.gov.rs.

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2024. години.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у дугогодишњој сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA).