Skip to main content
Програм је активан

Конкурси НСЗ за 2024. годину

Национална служба за запошљавање расписала je више јавних позива путем којих ће, кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима, у мере активне политике запошљавања бити укључено више од 23.000 лица. За ове намене планирано је издвајање 7,75 милијарди динара.

Додатна средства за финансирање мера активне политике запошљавања биће обезбеђена и од стране локалних самоуправа, како кроз заједничко финансирање са Националном службом за запошљавање, тако и кроз самостално финансирање, уз техничку подршку НСЗ.

Као и претходних година, тежиште ће бити на теже запошљивим категоријама незапослених грађана у које спадају: млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, лица без завршеног средњег образовања и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих, старији од 50 година, Роми и Ромкиње, особе са инвалидитетом (ОСИ), корисници новчане социјалне помоћи, лица која се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци и жртве породичног насиља.

Захтеви за учешће у мерама подносе се надлежним организационим јединицама Националне службе за запошљавање, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем.

Рок за пријаву је до утрошка средстава, а најкасније до 29.11.2024. године

Мера стручне праксе у 2024. години

Мера стицања практичних знања

Мера приправништва за младе са средњим образовањем у 2024. години

Мера приправништва за младе са високим образовањем у 2024. години

Мера обука на захтев послодавца у 2024. години

Субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих у 2024. години

Радна активација особа са инвалидитетом у 2024. години