Skip to main content
Програм је активан

Мера обука за потребе послодавца за запосленог у 2024. години

Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив за учешће у финансирању мере обука за потребе послодавца за запосленог у 2024. години.

Обука за потребе послодавца за запосленог спроводи се ради стицања додатних знања и вештина запосленог ради унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина у циљу потреба процеса рада. Циљ мере је одржање запослења код послодавца.

Право учешћа у реализацији мере обука за потребе послодавца за запосленог  може остварити послодавац који припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%) и има потребу да запослене упути на обуку ради стицања додатних знања и вештина ради  унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина за потребе процеса рада а у циљу одржања запослења код послодавца. Мера се реализује ради усавршавања запосленог, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

Рок за пријаву је до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2024. године.

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање, према седишту послодавца или месту рада запосленог, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе за запошљавање или преузети са сајта www.nsz.gov.rs

Информације о мери обука за потребе послодавца за запосленог могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Националне службе за запошљавање, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Више информација можете пронаћи овде.