Skip to main content
Програм је активан

Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2024. години. 

Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2024. години. 

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима може да оствари право на рефундацију трошкова подршке за мере:

А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању стручне подршке на радном месту – радна асистенција

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

За средства по јавном позиву могу да конкуришу  послодавци, привредни субјекти у смислу прописа о државној помоћи, односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту.

Рок за подношење пријава је до до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.12.2024. године.

Више информација можете пронаћи овде.