Skip to main content
Програм је затворен

Субвенција за самозапошљавање незапослених у 2024.

Националан служба за запошљавање расписала је јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање у 2024.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000 динара, односно 330.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом.

Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива.

Право на доделу субвенције незапослени може да оствари под условом да је:

– у моменту подношења захтева за доделу субвенције за самозапошљавање пријављен на евиденцију незапослених Националне службе;

– завршио обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације до дана подношења захтева;

– испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби до дана подношења захтева и

– у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Рок за пријаву је до 15. маја 2024.

Субвенција за самозапошљавање незапослених лица

Субвенција за самозапошљавање незапослених припадника ромске националности