Skip to main content
Програм је затворен

Позив за субвенције у пчеларству по кошници за 2023. годину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписало је Јавни позив за субвенције у сточарству по кошници пчела за 2023. годину.

Право на подстицаје  по кошници пчела остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за 2023. годину, за најмање 20, а највише 1.000 кошница пчела.

Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела за 2023. годину, по овом Јавном позиву, подноси се до 22. маја 2023. године преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји. Подстицаји се остварују у износу од 800 динара по кошници пчела.

Текст Јавног позива може се преузети ОВДЕ.