Skip to main content
Програм је затворен

Расписан јавни позив за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2023. годину, расписан је данас 16. октобра и трајаће до 15. новембра 2023. године.

Овај јавни позив обухвата подстицаје за осигурање ратарских култура, повртарских култура, воћарских култура, винове лозе и хмеља, расадника, као и осигурање животиња.

Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја су:

за подстицаје за осигурање ратарских култура – 100.000 динара;
за подстицаје за осигурање повртарских култура – 500.000 динара;
за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000 динара;
за подстицаје за осигурање расадника – 500.000 динара;
за подстицаје за осигурање животиња – 2.000.000 динара.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 2.500.000 динара.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.