Skip to main content
Програм је затворен

Јавни позив за подношење захтева за доделу средстава подстицаја за развој сеоског туризма

Министарство туризма и омладине расписало је данас јавни позив за подношење захтева за доделу средстава подстицаја за развој сеоског туризма, који ће трајати до 15. априла ове године.

Право на доделу средстава имају сеоска туристичка домаћинства, салаши и етно-куће евидентирани у информационом систему eTуриста, и то за доградњу и додатно опремање постојећих угоститељских објеката за смештај.

Максималана висина подстицаја по пројекту је 2,9 милиона динара, уз обавезу сопственог учешћа у износу од 10 одсто укупне вредности инвестиције.

Влада је усвојила Уредбу о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма, којом се по први пут за ову намену бесповратно додељује 150 милиона динара.

Циљ је повећање туристичког промета кроз развој руралног туризма, што ће уједно допринети и подстицању равномернијег регионалног и локалног развоја.

Јавни позив, као и сви потребни обрасци и инструкције за подношење захтева, објављени су на сајту Министарства туризма и омладине.