Skip to main content
Програм је затворен

Подршка женском предузетништву у 2024. години

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву у 2024. години. Средства су намењена за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у области маркетинга и трговине.

Циљ конкурса јe подршка женском предузетништву кроз реализацију иновативних идеја, унапређење пословног процеса, подстицање запошљавања и свеобухватне дигиталне трансформације у АП Војводини.

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 7.300.000 динара, од тога 6.000.000 динара за капиталне и 1.300.000 динара за текуће субвенције.

Износ одобрених средстава, може бити најмање 80.000 динара, док се највиши износ одређује сходно предмету набавке и то:

 А) Машине/опрема – до највише 400.000 динара;

Б) Рачунарска опрема – до највише 200.000 динара;

В) Софтвер – до највише 200.000 динара;

Г) Услуга – до највише 150.000 динара.

Рок за подношење пријава је до 19. фебруара 2024. године.

Више информација о јавном позиву можете пронаћи на линку.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 0800/021-027 и 021/487-4861 сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.