Skip to main content
Програм је затворен

ЦИРКУЛАРНИ ВАУЧЕРИ 2024.

У току је јавни позив за унапређење сарадње науке и привреде у области циркуларних иновација, чији је циљ да допринесе ефикаснијој употреби ресурса и енергије, бољем управљању отпадом, а тиме и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште и очувању животне средине.

Овај позив намењен је акредитованим научноистраживачким организацијама и иновационим центрима у Републици Србији које сарађују са привредом (приватним и јавним предузећима), или намеравају да остваре сарадњу са привредом, у циљу промовисања принципа и вредности циркуларне економије у пракси.

Јавним позивом је предвиђено додељивање циркуларних ваучера у износу од по 10.000 америчких долара као подстицај за остваривање сарадње између научноистраживачких организација и привредних субјеката, кроз награђивање конкретних предлога иницијатива у области циркуларне економије. Најмање 10 ваучера ће бити додељено изабраним конзорцијумима.

На овај јавни позив организације морају да се пријављују у конзорцијуму, који мора да се састоји од најмање два члана са различитим улогама:

Носилац пријаве – мора бити акредитована научноистраживачка организација

  • Институт
  • Високошколска установa
  • Центар изузетних вредности
  • Институт чији је оснивач САНУ или иновациони центар.

Корисник ваучера – мора бити привредни субјект регистрован у Републици Србији:

  • Предузетник;
  • Привредно друштво;
  • Задруга или задружни савез;
  • Јавно предузеће;
  • Огранак домаћег и страног привредног друштва;
  • Пољопривредно газдинство.

Пријавни формулар се попуњава на српском језику, а сажети приказ предлога иницијативе у оквиру самог формулара мора бити описан на српском и енглеском језику. Пријаве се подносе путем линка до 31. маја у 17:00 часова, а резултати позива ће бити објављени 31. јула. 

Више информација о јавном позиву можете пронаћи овде.

Јавни позив за унапређење сарадње науке и привреде у области циркуларних иновација део је пројекта “Смањење угљеничног отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у Републици Србији – Циркуларне заједнице У Србији” који спроводе Министарство заштите животне средине и УНДП, уз финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ).