БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ИНОВАТИВНА ПРЕДУЗЕЋА

Фонд за иновационе делатности расписао је јавни позив на који могу да се пријаве иновативна предузећа за доделу бесповратних средстава за развој иновација кроз Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација.

Јавни позив је отворен до 31. августа 2020. године у 15 часова, а пријаве се подносе путем портала Фонда.

Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Појединачно по пројекту додељује се до 80.000 евра. За средства у оквиру овог програма могу се пријавити микро и мала предузећа основана у Србији, у већинском приватном српском власништву и не старија од пет година, као и тимови.  Финансирањем које Фонд додељује се покрива максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта, чије трајање је до 12 месеци.

Кроз Програм суфинансирања иновација додељује се финансијска подршка до 300.000 евра по пројекту, а корисници су микро, мала или средња предузећа са већинским приватним власништвом регистрована у Србији. Подршка омогућава предузећима развој нових производа, услуга и технологија са високом додатом вредношћу и подстицање комерцијализације истраживања и развоја постојећих иновативних предузећа, као и успостављање сарадње/партнерстава са међународним компанијама/организацијама. Финансирањем које Фонд додељује покрива се максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа. Пројекти могу трајати до 24 месеца.

Више информација: http://www.inovacionifond.rs/info/nova-prilika-za-inovativna-preduzeca