Skip to main content

У појединим домаћим медијима објављена је информација да је у току обустава рада многих сервиса ауто-клима широм Србије. И то управо пред летњу сезону јер су они који се баве овим послом добили обавештење од надлежног министарстава према ком се контролисани гас може продавати само правним лицима која поседују такозвани сертификат Б.

Удружење ауто-сервиса Србије огласило се у медијима и упозорило да није утврђено колико је оних који имају овај сертификат, као и да претходно нису организоване адекватне обуке.

У Министарству за заштиту животне средине огласили су се поводом ових, како истичу, нетачних информација објављених у медијима „како је ступила на снагу нова регулатива која ће утицати на стицање сертификата за сервис ауто-клима, као и да нису у довољном обиму организоване обуке за стицање одговарајућих сертификата”.

„Регулатива која се односи на стицање сертификата А (за стационарне уређаје, рецимо климе) и сертификата Б (за покретне уређаје, нпр. климатизационе системе моторних возила) није мењана осам година, откад су прописи и ступили на снагу”, наводе у овом министарству и подсећају да је Закон о заштити ваздуха, који прописује да је забрањено стављање у промет на мало супстанци које оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште, у примени од 2009. године.

Како су објаснили, начин поступања са поменутим гасовима, као и услови за издавање дозвола, дефинисани су уредбом која је ступила на снагу 2014, а 2016. и Уредба о сертификацији лица која обављају одређене делатности у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште – документ којим је омогућено стицање А и Б сертификата.

„Током осам година примене прописа организоване су обуке за стицање сертификата у пет градова: Нишу, Новом Саду, Београду, Крагујевцу и Каћу”, истакли су надлежни и нагласили да министарство објављује списак сервиса којима је издата дозвола на својој званичној интернет страници.

„Будући да током осам година није било никаквих новина у прописима, као и да су организоване обуке за заинтересоване стране, не постоји ниједан разлог за препреку у процесу прибављања сертификата”, наводи се у саопштењу министарства.

Опширније: веб сајт Политика