Skip to main content

Град Зрењанин расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање младих на територији града са циљем системског унапређења предузетништва међу младима, директне подршке реализацији њихових предузетничких идеја и повећања свести о важности омладинског предузетништва.

Средства су намењена:
– за субвенционисање трошкова за улагање у набавку машине/опреме/ специјализованог алата,
– за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала,
– за субвенционисање трошкова за набавку рачунара и рачунарске опреме.

Средства се одобравају:
1. за набавку машине/опреме/ специјализованог алата у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 200.000,00 динара, односно до 75% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.
2. за набавку репроматеријала у висини од најмање 30.000 динара до највише 150.000 динара, односно до 75% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом и без зависних трошкова превоза и сл.
3. за набавку рачунара и рачунарске опреме у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 200.000,00 динара, односно до 75% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава, а један привредни субјект може на овом позиву учествовати само са једном пријавом и дозвољава се да конкурише за највише две намене, али тако да износ додељених средстава не прелази максимални износ од 200.000 динара.

Више информација и текст конкурса можете пронаћи на линку.

Pок за пријаву на конкурс je 22. мај 2024. године.