Skip to main content

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде од ове године уводи пријављивање за подстицаје по основу јавних позива у циљу скраћивања поступка обраде захтева и брже исплате средстава.

Изменама у начину подношења захтева створиће се  услови да се сви предмети који се приме у току године, у истој години и исплате. Уместо непосредног подношења захтева и пријава за остваривање права на подстицаје у роковима прописаним правилником, предвиђено је подношење захтева, односно пријава по јавним позивима. То не доноси суштинске измене у добијању и коришћењу субвенција за саме пољопривредне произвођаче, већ унапређује и убрзава административни процес пријема и обраде захтева ради максималне ефикасности у исплати средстава.

Подношење захтева, односно пријава по јавним позивима које расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, биће примењивано пре свега због усклађивања са постојећим мерама подстицаја из оквира националног и међународних програма подстицаја, којима је већ прописано расписивање јавних позива и конкурса.

Планирано је да се у 2023. дефинишу и нови критеријуми за сваки подстицај у оквиру националних мера, како би средства добили пољопривредни произвођачи којима су она најпотребнија, а такође и да би се на прави начин помогло одређеним категоријама произвођача, као што су жене и млади. Више информација  о свему овоме можете пронаћи ОВДЕ.