Skip to main content

Влада Србије донела је Уредбу о утврђивању програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2024. години, којом је за спровођење овог програма намењено 800.000.000 динара.

Општи циљ програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју. Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају правна лица регистрована у АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро и мала правна лица и предузетници регистровани у АПР.

Привредни субјекти који испуне услове програма и којима банке/лизинг компаније одобре кредит, односно финансирање, могу остварити право на суфинансирање до 50% нето вредности набавке опреме.

Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 50% од нето вредности опреме која се набавља не може бити мањи од 500.000 динара, нити већи од 5.000.000 динара.

Привредни субјект је у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето вредности опреме коју набавља, док ће се преосталих 45% нето вредности опреме обезбедити из кредита пословних банака или финансијског лизинга.

Јавни позив за учешће банака и лизинг компанија биће расписан ускоро, док се расписивање јавног позива за учешће привредних субјеката очекује крајем јула, најкасније почетком августа.

Више информација о Уредби можете пронаћи на линку.