Skip to main content

Влада Републике Србије је усвојила Уредбу о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2024. годину. Како се наводи у Уредби, у 2024. години обавиће се мере за спровођење одгајивачког програма код великих преживара, ситних преживара, копитара, у свињарству, живинарству, пчеларству и у аквакултури. Детаљније информације о начину подношења захтева за коришћење подстицаја можете погледати у самој Уредби.

Захтев за коришћење подстицаја могу се поднети Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде најкасније до 28. јуна 2024. године.

Поред тога, Влада Републике Србије је 6. јуна 2024. године усвојила измене Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години. Примена измена је почела 8. јуна 2024. године. Конкретно, обим средстава за директна плаћања износи 63.209.996.317 динара, те основни подстицаји за биљну производњу износе 63.209.996.317 динара.