Skip to main content

За Уверење о држављанству, које је до сада било један од најтраженијих докумената који су се издавали на шалтерима општина, од фебруара се може поднети захтев на Порталу еУправе и преузети у електронској форми у еСандучету или поручити на кућну адресу.

Такође, грађанима је од сада на располагању седам нових електронских услуга МУП-а које омогућавају онлајн давање изјава или сагласности : Изјава/сагласност за издавање личне карте малолетном детету, држављанину Републике Србије, Изјава/сагласност за издавање пасоша малолетном детету, држављанину Републике Србије, Изјава/сагласност за пријем у држављанство Републике Србије малолетног детета, Изјава/сагласност за пријаву пребивалишта малолетног детета, држављанина Републике Србије, Пуномоћје за преузимање пасоша, Сагласност власника непокретности за пријаву пребивалишта пунолетне особе, држављанина Републике Србије, на адресу некретнине чији је власник/сувласник, Опозив изјаве/пуномоћја/сагласности.

Да би корисник користио услуге еДржављанство или еСагласности, потребно је да буде пријављен на Портал еУправа мобилном апликацијом ConsentID или квалификованим електронским сертификатом.

„На Порталу еУправа електронске услуге МУП-а заказивања термина за лична документа, продужење регистрације возила као и услуга еПлати преко које грађани плаћају таксе и накнаде су једне од оних које грађани највише користе. Министарство унутрашњих послова је лидер у развоју услуга електронске управе и са услугама еДржављанство и еСагласности допринеће још већој ефикасности, економичности и транспарентности јавне управе“, изјавио је Михаило Јовановић, министар информисања и телекомуникација.

Јовановић је додао да, захваљујући електронској размени података, органи државне управе, јединице локалне самоуправе и центри за социјални рад су скоро 5.000.000 пута вршили увид у податке из евиденција које су у надалежности МУП-а, што значи да толико пута грађани нису посећивали шалтере, штампали папире и носили их даље од шалтера до шалтера као курири, већ је државни службеник све то обављао за њих електронским путем.

„До сада смо имали више од 10.000.000 захтева за све услуге МУП-а које се налазе на Порталу еУправа. Захваљујући потпуној промени начина плаћања административних такси Министарства унутрашњих послова, објављен је Портал plati.euprava.gov.rs као централно место где грађани добијају јединствену, обједињену уплатницу коју могу платити картицом, мБенкингом, или физички у банци или пошти. Централизацијом административних такси МУП-а смо укинули могућност за злоупотребу, повећали транспарентност процеса и брзину прокњижавања уплате, с обзиром на то да се, захваљујући јединственом позиву на број, уплата одмах књижи и видљива је у систему полицијском службенику. Грађани су до сада креирали и платили око 8.000.000 уплатница за поступке МУП-а путем овог система“, изјавио је Милан Латиновић, в.д. директора Канцеларије за ИТ и еУправу.

Извор: Влада Србије