Skip to main content

Народна скупштина Републике Србије је усвојила измене Закона о порезу на доходак грађана којим је предлог Радне групе за решење статуса физичких лица која раде преко интернета уведен у закон. Од 2023. године, физичка лица која се самоопорезују ће имати значајно повољнији порески третман.

Лица која послују преко интернета и даље остају дефинисана Законом о порезу на доходак грађана, чланом 85, тачка 18. Конкретно, то значи да је овај модел опорезивања намењен физичким лицима за трансакције које се не могу подвести ни под једну другу категорију. На пример то су услуге које физичка лица пружају другим физичким лицима унутар земље или правним и физичким лицима ван земље. Усвојени модел се не може односити на уплате од правних лица унутар Србије.

Физичка лица која се самоопорезују ће плаћати порезе и доприносе на кварталном нивоу. Постојаће 2 опције опорезивања, које ће моћи да се бирају након сваког квартала. Опција један је исплативија за лица која остварују ниже приходе, или им пословање преко интернета представља повремени извор прихода. Лицима која остваре зараде изнад 51.300 РСД месечно је исплативија друга опција усвојеног предлога. У зависности од оствареног прихода оптерећење лица која се одлуче за другу опцију може се кретати од 20- 25% од укупно оствареног прихода.

На примеру просечне месечне бруто зараде у Србији, која износи ~104.000 РСД оптерећење физичких лица која се самоопорезују износиће ~22.350 РСД на месечном нивоу. Изражено у процентима то је 21.5% од укупно остварене зараде.

Цео закон можете прочитати ОВДЕ.