Skip to main content

Влада Републике Србије усвојила је измењену и допуњену Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

За привредне субјекте је важан нови члан 9а Уредбе:

„На територији јединице локалне самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, даном ступања на снагу акта о проглашењу ванредне ситуације примењују се следеће посебне мере заштите становништва од заразних болести:

 – забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите,

 – у јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите,

– у свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра,

 – забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација,

– ограничење радног времена угоститељских објеката од 7.00 до 20.00 часова,

 – прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова,

 – пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања,

 – у основним и средњим школама и високошколским установама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица),

 – у јавном превозу обавезно ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила,

 – забрана коришћења отворених и затворених базена, спа и велнес центара,

 – спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда,

 – спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице),

– честа дезинфекција свих јавних објеката,

– дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама (препорука),

 – што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.