Skip to main content

У току је јавна расправа о Нацрту закона о ауторском и сродним правима, која ће трајати до 19. фебруара 2023. године.

Разлог за доношење новог Закона је потреба да се домаћи пропис усклади са прописима Европске уније и то са Директивом ЕУ 2012/28 о одређеним дозвољеним коришћењима ауторских дела чији аутор није познат и Директиве ЕУ 2014/26 о колективном остваривању ауторског и сродних права и о уступању интернетских права на музичким делим за више државних територија на унутрашњем тржишту. Реч је о две директиве чија имплементација захтева велики број нових нормативних решења и интервенција у више од половине чланова важећег Закона. Стога је одлучено да се приступи изради новог Закона о ауторском и сродним правима.

Овај Закон о ауторском и сродним правима има за циљ успостављање ефикаснијег система правне заштите аутора и носилаца ауторског и сродних права.

Више информација можете пронаћи ОВДЕ.