Skip to main content

Секретаријат за привреду је 02.04.2021.године, расписао Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2021. годину.

Према речима градског секретара за привреду г. Милинка Величковића, предмет Јавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава привредним субјектима у максималном износу од милион динара за куповину једног или више основних средстава, односно машина и опреме у циљу побољшања квалитета постојећег или увођења новог производа или услуге, уз обавезу запошљавања једног незапосленог лица са евиденције Националне службе за запошљавање, на период од минимум једне године.

Право на доделу средстава имају микро, мала предузећа и предузетници са територије града Београда. Опредељена средства, која ове године износе 20 милиона динара, намењена су за афирмацију родне равноправности, запошљавање незапослених лица, унапређење пословног процеса кроз увођење нових производних, пословних или побољшање постојећих пословних линија, покретање нових предузетничких активности, отварање могућности за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних делатности, као и очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних места, јачање конкурентности привредних субјеката, стимулисање стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва на територији града Београда – истакао је Величковић додајући да Град на овај начин наставља да промивише и подржава предузетништво и запошљавање у граду.

Он је подсетио да Секретаријат за привреду већ дуги низ година, спроводи ову меру кроз директну подршку микро, малим привредним субјектима, као и предузетницима за проширење сопствених капацитета, чиме се стварају услови за запошљавање незапослених лица.

Рок за подношење пријава је 23.04.2021. године.

Детаљне информације о Јавном конкурсу налазе се на линку: https://bit.ly/3mcPsgJ