Skip to main content

Фонд за иновациону делатност објавио је данас јавни позив за доделу Иновационих ваучера микро, малим и средњим предузећима (ММСП) за коришћење услуга академског сектора, а све у циљу побољшања њихових производа, процеса и услуга.

Заинтересовани могу да конкуришу за иновационе ваучере вредности до 800.000 динара и то за добијање услуга од јавних научно-истраживачких организација како би решили технички или технолошки проблем на који наилазе у свом пословању, односно, за развој новиx или побољшање постојећих производа, израду демонстрационог прототипа, различите видове испитивања.

Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара који се мора искористити у року од шест месеци.

Идеја је да ММСП подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.

Позив за достављање пријава отворен је све док опредељена средстава у износу од 60 милиона динара не буду утрошена.

Сви детаљи о програму и условима заинтересовани могу наћи на интернет презентацији Фонда за иновациону делатност или путем е-маил адресе: ivauceri@inovacionifond.rs.

Фонд за иновациону делатност до сада је доделио 220 иновационих ваучера за 180 малих и средњих предузећа, у укупном износу од 140.147.171 динара.