Skip to main content

Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством финансија припремила је одговорe на најчешћа питања која су привредници упућивали преко COVID-19 позивног центра, друштвених мрежа, гранских удружења и регионалних комора ПКС.

 НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ УРЕДБЕ О ФИСКАЛНИМ ПОГОДНОСТИМА И ДИРЕКТНИМ ДАВАЊИМА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ ( ТРЕЋИ ДЕО)

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ УРЕДБЕ О ФИСКАЛНИМ ПОГОДНОСТИМА И ДИРЕКТНИМ ДАВАЊИМА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ ( ДРУГИ ДЕО)

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ УРЕДБЕ О ФИСКАЛНИМ ПОГОДНОСТИМА И ДИРЕКТНИМ ДАВАЊИМА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ ( ПРВИ ДЕО)

Упутство за примену Уредбe о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 (PDF)

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19