Skip to main content

Пореска управа Републике Србије је примила укупно 34.753 пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину.

Обавезу пријављивања годишњег пореза на доходак, имали су грађани који су у 2021. години остварили доходак већи од 3.268.224 динара, односно већи од троструке просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Србији у тој години, према подацима Републичког завода за статистику.

Према подацима Пореске управе, највећа пријављена зарада у 2021. години износила је  2,115 милијарди динара, што је готово 18 милиона евра, односно око 1,5 милиона евра месечно.

Од сто највећих пријављених прихода, 69% припада обвезницима са територије коју покрива Одсек за координацију пореске контроле Београд (88 лица су домаћи држављани, а 12 су страни држављани).

Најчешћа пријављивана занимања су менаџер, директор, инжењер, економиста, правник, док је 91% пријављених мушког пола.

Више информација можете пронаћи ОВДЕ.