Skip to main content

Министарство финансија објавило је Правилник о каматним стопама за 2024. годину за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“. Порески обвезници у Србији који имају трансакције са повезаним лицима у обавези су да уз порески биланс доставе документацију у оквиру које се посебно приказује вредност истих трансакција по ценама које би се оствариле на тржишту да се није радило о повезаним лицима (принцип „ван дохвата руке“).

Правилник са каматним стопама за 2024. годину примењиваће се од 8. јуна.

Документ прописује камате које се, у складу са принципом „ван дохвата руке”, за 2024. годину обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Прописани нови износи каматних стопа посебно су наведени за банке и даваоце финансијског лизинга, а посебно за остала привредна друштва.

Каматне стопе за банке и даваоце финансијског лизинга су:
– 5,02 одсто на краткорочне кредите у динарима
– 5,16 одсто на дугорочне кредите у динарима
– 4,31 одсто на кредите у еврима и динарске кредите индексиране у еврима
– 5,02 одсто на кредите у америчким доларима и динарске кредите индексиране у америчким доларима
– 2,80 одсто на кредите у швајцарским францима и динарске кредите индексиране у швајцарским францима
– 4,19 одсто на кредите у шведским крунама и динарске кредите индексиране у шведским крунама
– 1,88 одсто на кредите у фунтама и динарске кредите индексиране у фунтама
– 2,42 одсто на кредите у рубљама и динарске кредите индексиране у рубљама
– 4,55 одсто на кредите у кинеским јуанима и динарске кредите индексиране у кинеским јуанима

Каматне стопе за друга привредна друштва:
– 7,57 одсто на краткорочне кредите у динарима
– 8,30 одсто на дугорочне кредите у динарима
– 6,12 одсто на краткорочне кредите у еврима и динарске кредите индексиране у еврима
– 6,23 одсто на дугорочне кредите у еврима и динарске кредите индексиране у еврима
– 7,54 одсто на дугорочне кредите у швајцарским францимаи динарске кредите индексиране у швајцарским францима
– 8,20 одсто на краткорочне кредите у америчким доларима и динарске кредите индексиране у америчким доларима
– 4,25 одсто на дугорочне кредите у америчким доларима и динарске кредите индексиране у америчким доларима

Каматне стопе примењују се и на зајмове.

Порески саветници из компаније Мазарс напомињу да је у случају да се обвезникова трансферна цена по основу трансакције са појединачним повезаним лицем разликује од цене те трансакције утврђене применом принципа „ван дохвата руке“, он дужан да у пореску основицу укључи износ позитивне разлике између прихода или расхода по основу те две трансакције.

“У закључку документације о трансферним ценама обвезник прво утврђује износ корекције трансферних цена за сваку појединачну трансакцију са појединачним повезаним лицем, односно за сваку врсту трансакције са појединачним повезаним лицем, а затим сабирањем износа утврђује укупан износ корекције трансферних цена по основу трансакција са појединачним повезаним лицем”, објашњавају порески саветници.

Порески обвезник има право да изврши пребијање позитивних и негативних ефеката трансферних цена са појединачним повезаним лицем, и то и на приходној и на расходној страни.

Такође, порески обвезник може самостално да утврди каматне стопе, у складу са законом, али у том случају, према речима пореских саветника компаније Мазарс, има право да уместо износа камате које прописује министар за потребе утврђивања износа каматне стопе примени општа правила о утврђивању цене трансакције по принципу „ван дохвата руке“.

Извор: Бизнис.рс