Skip to main content

Законом о порезу на доходак грађана сваке године се усклађују неопорезиви износи, према индексу потрошачких цена из претходне. Тако су у односу на индекс из 2023. одређени неопорезиви динарски износи који ће важити за исплате од 1. фебруара 2024. до 31. јануара 2025. године.

Они представљају износе остварених примања на које се не обрачунава и не плаћа порез на доходак грађана.

Још средином 2023. године одређено је да нови неопорезиви износ када је реч о заради буде 25.000 динара. Основицу пореза на зараде чини исплаћена, односно остварена зарада, умањена за износ од 25.000 динара месечно за лице које ради са пуним радним временом. Неопорезиви износ у претходној години износио је 21.712 динара.

Неопорезиви износ за путне трошкове за долазак и одлазак са рада повећан је са прошлогодишњих 5.017 динара на 5.398 динара.За нешто више од 200 динара повећана је и дневница на коју се не плаћа порез – на 3.241 динар.Накнада превоза на службеном путовању према новим усклађеним износима биће 9.449 динара.

Како истичу порески саветници, за оне који се први пут сусрећу са исплатом зарада и обрачунавањем неопорезивог износа требало би нагласити, на пример – ако се за солидарну помоћ исплати 70.000 динара порез неће морати да плате на 53.986 динара, а опорезује се сума од 16.014 динара.

Да би нека исплата имала карактер давања која Законом о порезу на доходак грађана имају неопорезиви износ, неопходно је поседовати и одговарајућу пратећу документацију, која поврђује наведену сврху исплате.

Када је у питању солидарна помоћ у случају болести, неопходна је дијагноза лекара, рачун или предрачун за трошкове лечења или операције, а у случају смрти члана породице запосленог неопходна је умрлица и друга пратећа документација. Када је реч о кредитима и стипендијама ученика потребна је одлука, уговор о стипендирању, студентска или ученичка потврда стипендисте.

Послодавци ће, према новим износима, без пореза моћи да исплаћују поклоне деци запослених поводом Нове године и Божића до 13.497 динара. Јубиларна награда запосленима са 25.085 динара неопорезивог износа у 2023. од 1. фебруара 2024. године расте на 26.991 динар.

Помоћ у случају смрти члана породице запосленог виша је за скоро 8.000 динара и износиће од фебруара 94.472 динара. Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог такође је повећана на исти износ од 94.472 динара.

Неопорезива премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд биће по новом обрачуну 8.101 динар.

За скоро 3.000 динара више су и накнаде које се исплаћују кроз стипендије и кредите ученика и студената на 41.381 динар.

Извор: сајт Biznis.rs