Skip to main content

Дана 04. јула 2019. године Фонд за развој РС обуставља пријем захтева по основу Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој РС, због утрошености средстава за ову намену.

Пријем нових захтева се обуставља, како би се сагледала расположивост средстава, будући да је примљен велики број захтева.