Skip to main content

Грађани који од данас поднесу регистрациону пријаву Агенцији за привредне регистре (АПР) за оснивање привредног друштва или предузетника, имају обавезу да доставе и адресу за пријем електронске поште.

Обавеза достављања и-мејл адресе за новоотворена привредна друштва и предузетнике предвиђена је Законом о привредним друштвима, чији је предлагач Министарство привреде.

Законом је, такође, предвиђено да сва већ активна друштва, у наредних годину дана, доставе АПР-у адресу за пријем електронске поште.

Према подацима АПР-а, у Србији тренутно има 254.107 регистрованих предузетника и 147.853 привредних друштава.