Skip to main content

Фонд за иновациону делатност објавио је резултате трећег јавног позива у оквиру пројекта Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП (ИПА 2018), који реализује захваљујући средствима Европске уније.

Финансијски подстицај у вредности од 3,5 милиона евра бесповратних средстава за развој и пласирање нових иновативних производа, услуга или технологија одобрен је за још 27 пројеката српских предузећа. Експертска комисија Фонда је након евалуације 180 пристиглих пријава, одборио финансирање за 20 пројеката у оквиру Програма раног развоја и седам пројеката у оквиру Програма суфинансирања иновација.

Трећим кругом је уједно завршена и прва фаза ЕУ Пројекта, која се односила на промоцију и реализацију три циклуса расподеле средстава. Наредна фаза се односи на праћење и мониторинг реализације одобрених иновативних пројеката предузећа.

ЕУ Пројектом укупне вредности од 20 милиона евра кроз програме подршке Фонда обезбеђено је финансирање за укупно 114 иновативних пројеката од којих се у наредном периоду очекују резулати успешне комерцијализације.

Као и у претходна два циклуса, у трећем јавном позиву доминирају иновације у области ИТ сектора (56%), а затим прехрамбене индустрије (15%), енергетске ефикасности и природних наука са по 11%. Највећи број пријава пристигло је од тимова и предузећа из Београда, Новог Сада, Ниша и Сомбора.

Наша иновативна предузећа прате корак светких тредова нудећи разноврстан спектар иновативних решења са високим потенцијалом за раст, који ће допринети свеукупном развоју српске економије засноване на знању и иновацијама и значајно утицати на унапређење квалитета живота.

Преглед одобрених иновативних пројеката за финансирање кроз Програм раног развоја

Преглед одобрених иновативних пројеката за финансирање кроз Програм суфинансирања иновација