Skip to main content

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) саопштила је да је пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2023. годину успешно окончан 1. априла, у поноћ.

У законском року је путем посебног информационог система Агенције достављено приближно 284.000 захтева за јавно објављивање финансијског извештаја односно документације, од чега се мало више од 89 одсто достављених захтева односи на редован годишњи финансијски извештај, а приближно 11 одсто на изјаве о неактивности.

До сада је Агенција обрадила и на интернет страници, као исправне, објавила приближно 148.000 извештаја, односно изјава о неактивности.

Агенција подсећа обвезнике који нису доставили своје извештаје, односно изјаве о неактивности за 2023. годину, у прописаном року, да могу да јој их доставе уз плаћање накнаде за јавно објављивање која је увећана због закашњења, по основу неблаговременог достављања.

Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2023. годину, обвезници могу да прате на интернет страници Регистри/ Финансијски извештаји/ Јавно објављени финансијски извештаји и остале претраге.