Skip to main content

На порталу са електронским сервисима Агенције за привредне регистре (АПР) данас је пуштена у рад апликација за подношење свих пријава за промене података предузетника, као и за брисање предузетника.

Електронско подношење пријаве промене података и брисања предузетника није обавезно, па сви предузетници који желе да подносе пријаве у писаној форми могу да наставе то да чине као и до сада, лично или путем поште.

За еРегистрацију промена података и брисања, потребно је да предузетник има квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији, инсталиран читач електронских картица и инсталирану нову NEXU апликацију за електронско потписивање и креирање свих будућих електронских докумената, фактура и сл, чије је преузимање бесплатно са сајта АПР-а. Кориснику је потребна и било која врста платне картице (Visa, MasterCard или DinaCard), којом се плаћа накнада за електронску регистрацију.

Ако се уз електронску пријаву прилаже и документ као што је сагласност, уверење (нпр. докази о измиреним пореским обавезама), дозвола надлежног органа који је изворно настао у папирној форми, тај документ мора бити дигитализован, односно претворен у форму електронског документа. Дигитализацију тог акта, односно конвертовање у форму електронског документа, може да изврши адвокат, уз услов да је адвокат истовремено и подносилац саме пријаве, или нотар, који својим електронским потписом гарантује да је имао оригиналан документ, да га је скенирао и потписао електронским потписом, односно квалификованим електронском печатом. Документа која издаје сам предузетник, попут овлашћења прокуристи, могу се начинити у изворно електронској форми, тако што ће предузетник потписати документ својим квалификованим електронским потписом.

Са пуштањем у рад апликација за електронско подношење пријава за промене и брисање, уз пре пар година уведену пријаву „еРегистрација оснивања предузетника”, Агенција је омогућила предузетницима да све ове поступке регистрације, који се воде у Регистру привредних субјеката, могу да обаве у дигиталном облику. Агенција тренутно пружа око 10 електронских сервиса за привреду и остала правна лица и наставиће са процесом дигитализације преосталих поступака регистрације, који су у надлежности Агенције за привредне регистре.