Skip to main content

Министарство пољопривреде саопштило је да је отпочело са израдом текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. Рад на овом законском документу иницирало је увођење савременог софтверског решења еАграр.

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ближе се уређује електронско поступање Управе за аграрна плаћања у покретању и вођењу поступка за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

У циљу повећања економичности поступка за остваривање права на подстицаје, Нацртом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју прописује се брисање одредби о подстицајима за краве дојиље, као посебној врсти подстицаја у сточарству, с обзиром да се за ову категорију крава подстицаји могу остварити у оквиру других прописаних врста подстицаја.

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, прописују се минимални износи подстицаја: за премију за млеко у минималном износу од 10 динара по литру млека, односно 6.000 динара по хектару, за основне подстицаје за биљну производњу. Максималне износе наведених подстицаја, као и за друге врсте подстицаја, за сваку буџетску годину Влада прописује посебним актом.

Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде.