Skip to main content

Влада Србије повећала је неопорезиви део зараде и смањила стопу доприноса ПИО на терет послодаваца у 2023.  Промене су ступиле на снагу усвајањем  измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање:

  • Неопорезиви износ зараде повећан је са 19.300 на 21.712 динара месечно
  • Стопа доприноса ПИО на терет послодавца смањена је за 1пп (са 11% на 10%, односно укупно са 25% на 24%).

Више детаља можете да погледате ОВДЕ.