Skip to main content

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало je Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверсификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.

 По овом Јавном позиву опредељују се средства у износу од 2.352.150.000,00 динара, у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије, Индикативним планом позива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2020. годину, Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Рок за подношење пријава је од 1. јула до 1. октобра 2020. године

Више информација: http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/