Skip to main content

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње за 2023. годину.

Овим позивом опредељена су средства за подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла: говеда, оваца и коза, свиња и пчелињих матица.

Захтеви се подносе у периоду од 15. августа до 15. септембра 2023. године, преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.

Највиши укупни износ подстицаја који подносилац може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи:
– 3.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза, свиња и пчелињих матица
– 5.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла јуница товних раса, јуница млечних и комбинованих раса, бикова товних раса узраста и стеоних јуница
– 10.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних бикова млечних и комбинованих раса

Текст Јавног позива можете преузети овде.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси eagrar.gov.rs.