Skip to main content

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је по први пут конкурс за доделу бесповратног новца за почетнике и младе.

Реч је о бесповратним средствима за субвенционисање трошкова за набавку машина и опреме у укупном износу од 18 милиона динара.

Новац је намењен новооснованим привредним субјектима у циљу лакшег функционисања и повећања степена опстанка на тржишту и запошљавања, побољшања услова пословања и унапређења конкурентности, као и свеукупног даљег раста и развоја предузетништва у Војводини, а са посебним освртом на младе почетнике. Средства се одобрава по принципу рефундације, а израз “стартап” односи се на предузећа из свих делатности која су покренута током прошле или текуће године, објаснио је ресорни секретар Ненад Иванишевић.

“Многа истраживања су показала да су управо прва и друга година критичне за опстанак новоотворених предузећа и управо зато је тежиште овог конкурса на предузећима која су отворена 2022. и 2023. године”, изјавио је Иванишевић и додао да предност имају привредници који су млађи од 35 година, али да ће ресорни секретаријат рефундирати износ средстава и за предузетнике и предузетнице који су старији с обзиром на то да Национална стратегија за запошљавање препознаје и друга лица као теже запошљиве категорије.

Сваки привредни субјект може да добије од 200.000 до милион динара, а укупан износ мора бити исплаћен до завршетка конкурса.

Под набавком машина и опреме подразумева се производна и друга опрема која је у функцији израде или припреме и дораде финалног производа и/или пружања услуге. Машине и опрема морају бити намењени за професионалну употребу у оквиру делатности.

“Овај конкурс ће нам бити једна врста истраживања тржишта и потреба бизнисмена који крећу у нови бизнис, да бисмо могли за следећу буџетску годину да направимо пројекцију како Секретаријат за привреду и туризам може да помогне људима који желе да покрену или су већ покренули свој бизнис”, објаснио је Иванишевић.

Сви заинтересовани морају да буду уписани у регистар Агенције за привредне регистре најраније 1. јануара 2022. године, на неодређено време и да имају активан статус, разврстани су на микро или мала правна лица, или су предузетници паушални порески обвезници.

Пријаве на конкурс трају до 14. августа 2023. године.

Више информација ОВДЕ.